Musikalsk sansestimulering

Læs mere

“En inmu er et musikalsk sansestimuleringsprodukt, som er udviklet specielt til demente.”

– Anders Hansen, opfinder

“Hun smiler over hele femøren og normalt så sidder hun bare lige så stille”

Inge Madsen, SOSU-assistent på Løsning Plejecenter

“Man kan manipulere med materialer, så man skaber nogle sanselige oplevelser.”

– Emilie Wiehe, designer

Musikalsk sansestimulering der giver
lyst til dans og bevægels

Med den rytmiske musik i inmuDANCE bliver man glad og motiveres til at bevæge sig.
inmu´en har et musikunivers, som udvikles sig jo mere man bevæger den og sammen med behagelige vibrationer, giver det mulighed for at opleve og stimulere mange sanser på én gang.

Der blev delt roser og hæder ud til inmu’en ved Danish Design Award 2018, da inmuRELAX blev tildelt prisen for Healthy Life.

En inmu bruger musik til at give demente en bedre livskvalitet. inmu‘ens unikke musikunivers skaber ro og afslapning og hjælper demente til at få en roligere, hyggelige, og gladere hverdag.

En inmu kan opleves som et interaktivt musikinstrument. Den har en trykfølsom overflade, der omdanner berøring til musik, og stimulerer sanserne. En inmu kan bruges af alle – hvor end de er i deres demensforløb.

Mange ting kan ændre sig når man får demens, men evnen til at blive rørt af en smuk melodi forbliver den samme.

Forskning viser at musik har en helt unik evne til at skabe ro og velvære for mennesker med demens.

inmu‘en er udviklet ud fra en filosofi om enkelhed og værdighed.

Håbet er, at inmu‘en kan være med til at give demente et bedre liv på en måde, der indgår som en naturlig og værdig del i den dementes liv.

Blog

inmu højner dementes livskvalitet

inmu'en højner stemning og trivsel, letter i plejesituationer, nedbringer uro og giver demente en større grad af selvbestemmelse. Det konkluderer nyt pilotprojekt. ”inmu øger tryghed, opkvikker og forebygger udtrætning i spisesituationer, skaber hvile og ro,...

inmu nomineret som Best New Rehab Product

inmu nomineret som Best New Rehab Product ved Health & Rehab Scandinavia Det kom som en glædelig overraskelse da inmuRELAX blev udtaget som finalist i kategorien Best New Rehab Product ved Health & Rehab Scandinavia fagmessen, der blev afholdt 15-17 maj i...