inmuRHYTHM

– rytme skaber harmoni

Ro til hjernen

Du kender sikkert følelsen af at blive døsig, når man kører i tog. Hjulenes monotone rytme bringer dig ind i en nærmest meditativ tilstand. inmuRHYTHM’s musikunivers har en tilsvarende monoton gentagelse. Når du lægger inmuRHYTHM på kroppen, hører du en sagte puls i musikken – du kan også mærke den. Rytmen giver dig lyst til at bevæge dine hænder eller fingre på betrækket. Eller bare fumle med nogle af de taktile elementer. Det giver hjernen en sund pause – fra skolearbejde eller fra computeren. Du er ikke afhængig af din mobiltelefon, da inmuRHYTHM hverken kræver apps eller at du streamer musik. inmuRHYTHM spiller musik, bare du rører ved den. Musikuniverset er ikke lyde eller sange, men et rytmisk musikflow, der følger dine bevægelser. Det giver uanede muligheder for motiverende musikalske aktiviteter.

Neurostimulering gennem rytme

inmuRHYTHM bygger på forskningresultater om den neurostimulerende virkning af rytme. Hele vores krop arbejder rytmisk; vi har blandt andet hjerterytme og vejrtrækningsrytme. Rytme i musik stimulerer og understøtter den rytmiske fornemmelse, vi alle er født med. Når du rører ved inmuRHTYHM, mærker du en tydelig rytmisk puls. Når du holder inmuRHYTHM ind mod kroppen, spreder rytmen sig i kroppen og nerversystemet bliver stimuleret. Musikkens faste puls er designet, så den både virker beroligende og samtidigt understøtter kroppens energi.

old hands with inmuDANCE music therapy

Musikken skabes af dine bevægelser

Avanceret sensorteknologi gør en inmuRHYTHM i stand til at registere dine bevægelser, berøring, kram og tryk. AI software oversætter det til et flow af musik, der hele tiden udvikler sig sammen med dine bevægelser. Slå på eller ryst inmuRHYTHM og oplev, hvordan musikken bliver mere intens og nye, spændende rytmiske strukturer træder frem. Når du ryster, svinger, krammer, trykker eller hopper rundt med inmuRHYTHM, vil du opleve, at musikken ændrer sig, så den afspejler dine bevægelser. inmuRHYTHM kan mærke selv meget små bevægelser og berøring. Når du holder den ind til kroppen, kan den mærke din vejrtrækning. Det er nok til, at den forsætter med at spille en svag pulserende og beroligende musik. Du kan også nusse eller ae og opleve vibrationerne og musikken i hænderne. Krammer du inmuRHYTHM, vil du mærke en kraftig og dyb vibration, som forplanter sig ind i din krop. Når du hopper eller danser rundt med inmuRHYTHM, bliver musikken livligere.

Et trommeband i dine hænder

Når du bevæger dig med en inmuRHYTHM, får du oplevelsen af selv at lave musik. Ikke som hvis du spillede et instrument eller på et trommesæt, men som et orkester, der følger dig. Orkesteret består at forskellige slagtøjsinstrumenter. De forskellige instrumenter blander sig og kommer i spil som en afspejling af, hvordan du bevæger dig. Hvis du slå, trykker eller dasker, vil f.eks. tromme og koklokker træde frem i lydbilledet. Ryster eller svinger du, er der forskellige shaker-instrumenter, der begynder at blande sig i musikken. Musikken komponeres real time, mens du bruger inmuRHYTHM. Det gør, at musikken hele tiden varieres og udvikler sig. Du vil bliver overrasket over nye kombinationer og variationer. Alle kan være med. Når I danser rundt med hver jeres inmuRHYTHM, danner I et stort band. Nogle kan slå på, nogle kan svinge, andre kan shake og atter andre kan bare danse eller hoppe rundt. Flere inmuRHYTHM i samme rum laver et stort lydrum – I vil opleve, hvordan musikken blander sig og skaber nye, overraskende kombinationer.

Rytme – vejen til fokus

Når man mærker rytme i kroppen, centrer det tankerne. Man kan mærke kroppen. Man kan mærke vejrtrækningen. Det bliver lettere at fokusere på en tanke. Mange har oplevet, hvordan de lettere kan koncentrere sig om en opgave, når de får den rytmiske impuls fra en inmuRHYTHM. Læg inmuRHYTHM på skødet og rør ved den. Mærk den rytmiske puls, når du rører ved den. Du kan også lægge den mellem mave og bordkant eller mellem ryg og stoleryg. Når man arbejder ved en skærm, er det godt at have mikropauser. Hav inmuRHYTHM liggende ved siden af dig, så du kan røre ved den ind imellem. Mærk hvordan musik og rytme giver en meditativ oplevelse. Det styrker dit fokus. Du kan også bruge inmu-vesten, så du kan have inmuRHYTHM hængende på brystkassen og mærke rytmen hele tiden. Det stimulerer også vagus nerven og modvirker stress.

Rytme giver impuls til bevægelse

Når vi mærker en rytme, giver det impuls til bevægelse. Den gentagede rytmiske bevægelse skaber struktur og skaber forbindelse mellem hjernen og kroppen. Den gentagne bevægelse er særlig vigtig i forbindelse med rehabilitering, hvor der skal genopbygges muskulatur og nerveforbindelser. Kroppens rytmiske bevægelse er essentiel for vores balancesans. Det samme gælder koordinationen mellem hjernen og højre og venstre side af kroppen. Følelsen af spænding og afspænding i muskulaturen stimuleres også af den gentagne rytmiske bevægelse. Med en inmuRHYTHM i hænderne mærker man vibration med en fast puls. Det styrker bevidstheden om den motoriske bevægelse, man foretager.

ADHD og ASF

En imuRHYTHM er designet med særligt fokus på mennesker med neurodivergens, f.eks. ADHD og autisme spektrum forstyrrelser. inmuRHYTHM kan gennem den rytmiske stimulering skabe struktur i tankemønstre, hjerne-kropforbindelse og sansessystemet. Gennem den tydelige puls i vibrationen øges brugerens kropsbevidsthed. Gennem den motoriske interaktion giver inmuRHYTHM brugeren et intuitivt valg af stimuleringsniveau og øger dermed selvbestemmelsen. Det giver mulighed for selvregulering. En lille bevægelse giver en lille musikalsk respons og en stor bevægelse giver stor musikalsk respons. Betrækket er designet med tekstiler med forskellige taktile strukturer. Det grove stof stimulerer og vækker føle-hudsansen, hvorimod det bløde stof har en beroligende effekt. Særligt følesensitive har derfor mulighed for at vælge en stimulering, der passer til det aktuelle behov. En inmuRHYTHM giver en unik mulighed for at skabe et skærmende rum med musik og taktil sansestimulering. Ydermere kan inmu-vesten muliggøre, at brugeren kan få en længerevarende stimulering. Det kan være en stor hjælpe i mange udfordrende situationer som f.eks. i sociale sammenhænge, hos lægen og i stressende situationer.

Arousal-regulering

En inmuRHYTHM kan spille helt stille og bare give en beroligende puls. Men bevæges den mere energisk eller krammes den, bliver musikken tilsvarende kraftigere, fyldigere og mere energisk. Derfor vil brugerne opleve, at musikken tilpasser sig deres bevægelser og dermed deres arousal-niveau. De vil opleve, at blive mødt der, hvor de er på deres arousal-kurve. Erfaringer viser, at det er essentielt at blive mødt i det arousal-niveau, man befinder sig i. Er brugeren i høj arousal, kan det virke stressende, at bliver præsenteret for meget beroligende musik. Med en inmuRHYTHM vil de opleve, at musikken altid passe til det niveau, hvor de er. Da brugeren har kontrol over energien i musikken, vil den aldrig opleves som mere energifyldt end det arousal-niveau, brugeren har. Når energien i brugerens bevægelser aftager, bliver musikken automatisk mere rolig og trækker brugerens arousal ned. Dermed bliver musikken en intuitiv afspejling af brugerens energi. Det er på sammen måde som, at man synger højt, når man er i højt humør og nynner stille, hvis man er afslappet og rolig. Samtidigt stimulerer en inmuRHYTHM til motorisk aktivitet som, sammen med den rytmiske puls, giver en sansestimulering, der afbalancerer sansesystemet. En person med lav arousal vil opleve, at deres – eventuelt guidede – bevægelser belønnes med energigivende musikalsk respons. Det motiverer, sammen med rytmen, til forsat aktivitet og eventuel intensiveret bevægelse.

Impulskontrol

Når man bevæger sig rytmisk eller har en rytmisk puls i kroppen, hjælper det til at fokusere og fastholde tanker. En øget rytmisk bevidsthed er en hjælp for mange, der har svært ved at fastholde et fokus. En inmuRHYTHM er et ideelt redskab til indøvning af rytmisk bevidsthed. Den interaktive musikalske respons og rytme, der kan mærkes i hænderne eller kroppen, gør, at man fastholdes i den handling og tanke, man er igang med. Det styrker evnen til at frasortere forstyrrende impulser og herved styrkes impulskontrollen. For nogle kan det være en fordel at have inmuRHYTHM monteret i inmu-vesten, så den hænger på brystet. På den måde mærker man musikken og pulsen inde i kroppen og man kan samtidig bevæge sig frit rundt. inmuRHYTHM kan bruges i 1-til-1 terapeutiske sessioner og i grupper. Ved guidet træning kan en bruger lære at anvende inmuRHYTHM til selvstændig træning og til impulskontrol i svære situationer. På den måde kan en inmuRHYTHM være et personligt redskab til selvregulering.

Musikalsk leg og samspil

Den flade form gør inmuRHYTHM til et ideelt redskab til motorisk træning og aktiviteter. En inmuRHYTHM kan bruges som en bold med musik. Når den falder på gulvet, hopper den ikke op igen og triller heller ikke langt. Den er derfor let at samle op. Brug inmuRHYTHM i kastelege enten alene, to-og-to eller i grupper. Når man kaster, ændres musikken med nye, sjove lyde og rytmer. En inmuRHYTHM er konstrueret med robuste materialer og kan holde til at falde på gulvet eller bliver kastet med. Man kan også sidde eller stå på den. I kan lave opmærksomhedstræning gennem lege, hvor I fokuserer på at lytte til musikken. Find f.eks. inmuRHYTHM med bind for øjnene. Du kan også lade inmuRHYTHM gå på omgang i en gruppe, hvor hver bruger laver en rytmisk bevægelse. En inmuRHYTHM har i hver side en lille strop, der passer til små fingre. Det gør det sjovt at bære den rundt eller svinge den hængende i en enkelt finger. Du kan også lade hver bruger have hver sin inmuRHYTHM og bruge dem til samspil. At være sammen i musikken giver os energi og glæde. inmuRHYTHM er designet, så de spiller sammen. Hver bruger kan lave sin bevægelse og I vil opleve, hvordan det hele smelter sammen til ét stort musikunivers. inmuRHYTHM gør det let at spille musik sammen uanset musikalske forudsætning og eventuelle kognitive og/eller motoriske udfordringer.

Tag inmuRHYTHM med i skole

En inmuRHYTHM kan let integreres i undervisningen som støtte til elever, der har behov for ro, fokus og koncentration. Børn i alle aldre tiltrækkes af det lidt rå design og den inciterende musik. De føler sig ikke stigmatiseret med en inmuRHYTHM i hænderne. Den kan bruges individuelt i klasseundervisningen, men også til arousal-regulering f.eks. i pauser. En inmuRHYTHM kan efter behov indstilles i 3 lydniveauer. Laveste niveau er velegnet til sammenhænge, hvor inmuRHYTHM anvendes som individuelt redskab og hvor det er vigtigt ikke at forstyrre andre. Brugeren mærker rytme og puls, men musikken er kun tydelig, når inmuRHYTHM bevæges kraftigt i et stykke tid. Mellemste og højeste lydniveau anbefales der, hvor der er støj rundt om brugeren og hvor brugeren har behov for at lave sit eget lydrum. Højeste lydniveau er velegnet til samspil og fælles leg med flere inmuRHYTHM i brug samtidigt.

Brug rytme og musik i din terapi

Talrige forskningsprojekter har vist, hvordan musik og rytme har en essentiel betydning for vores kropsbevidsthed og fysiske og mentale energiniveau. Musik åbner for en direkte vej til vigtige områder af hjernen gennem f.eks. følelser, erindringer, sanser og motorik. Muskulatur og nervesystemet stimuleres positivt af gentagelser, f.eks. gennem rytmiske bevægelser. En rytmisk bevægelse giver musklerne mulighed for spænding og afspænding. Dette er vigtigt for at bibeholde muskelmasse og for at musklerne hverken bliver for slappe eller stivner. En inmuRHYTHM giver dig mulighed for at indrage musik og rytme på en ny måde i dit terapeutiske arbejde – uafhænging af dine og dine klienters musikalske forudsætninger. Den rytmiske musik motiver, stimulerer og understøtter i træningen af både mennesker, der har motoriske og/eller kognitive udfordringer. Det giver større mobilitet og dermed større selvhjulpethed at have rytmisk fornemmelse i kroppen. Brug inmuRHYTHM til at forbedre hjerne-krop forbindelsen og til at reducere sanseudfordringer.

Eksempler på anvendelsesområder:

 

 • Balancetræning
 • Kognitiv træning
 • Muskeltræning
 • Sansestimulering
 • Opmærksomhedstræning
 • Koordinationstræning
 • Kommunikation
 • Taletræning

  Kom ind i rytmen

  For nogle brugere kan det kræve en langsom tilvænning, at blive tryg ved og knytte sig til en inmuRHYTHM. For meget lyd- og følesensitive kan inmuRHYTHM eventuelt indstilles på laveste lydniveau. Det giver meget blide vibrationer og musikuniverset er uden kraftige lyde. inmuRHYTHM kan også indstilles på højere lydniveau, hvor den kan give en kraftigere vibrationsstimulering. F.eks. når man krammer den tæt ind til kroppen, sidder på den eller ligge på den. En inmuRHYTHM kan bruges som et fælles tredje og som opmærksomhedsobjekt. Efter eventuel tilvænning kan inmuRHYTHM bruges til positiv afledning i udfordrende situationer, f.eks. i plejesituationer.

  Eksempler på brug af inmuRHYTHM til kognitiv og motorisk træning:

  Gåtræning:
  Terapeuten og brugeren har begge en inmuRHYTHM monteret i en inmu-vest. Sammen bevæger I jer til rytmen. Slå eventuelt samtidig på inmuRHYTHM med skiftevis højre og venstre hånd, så det følger gangmønsteret. I kan også lave sidelæns bevægelser eller hoppe. Øvelsen styrker balance og koordination.

  Spejlingsøvelse:
  Stå med hver jeres inmuRHYTHM. Lav forskellige bevægelser, f.eks. slå på, ryste, svinge, hoppe. Brugeren spejler terapeuten eller terapeut spejler brugeren. I vil opleve, at I bliver belønnet af et motiverende musikalsk samspil. Øvelsen styrker fokus og giver nye muligheder for kommunikation.

  Rulle på gulvet:
  Med en inmuRHYTHM i inmu-vesten er det sjovt at rulle rundt på gulvet. Når man ligger på inmuRHYTHM, mærker man, hvordan rytmen bliver tydeligere og vibrationerne kraftigere, så de mærkes i hele kroppen. Prøv også at ligge med inmuRHYTHM på maven. Det giver en dejlig beroligende stimulation. Vesten kan også monteres, så man har inmuRHYTHM på ryggen. Disse øvelser styrker motorikken.

  Under fødderne:
  Lad brugeren sidde med en inmuRHYTHM under fødderne. Mærk hvordan vibrationerne og pulsen stimulerer bl.a. muskler, bindevæv og knogler. Tag én fod ad gangen og afslut eventuelt med begge fødder samtidig. Denne øvelse kan også laves, når man sidder i kørestol. Hjælp eventuelt med at bevæge fod eller ben. Man kan også lægge inmuRHYTHM mod en væg eller sofaens armlæn. Lav små bevægelser med fødder og tæer – mærk også den beroligende effekt. Disse øvelser kan hjælpe til at styrke motorik, bevægelighed og boldkredsløb.

  Også til kørestolsbrugere, blinde og døve

  En inmuRHYTHM giver mulighed for, at alle kan være en del af en skabende musikoplevelse. Den giver mulighed for at opleve glæde ved selv at spille musik, mærke musik og bevæge sig sammen med musikken. Har brugeren reduceret mobilitet i arme og overkrop, kan inmu-vesten muliggøre, at inmuRHYTHM kan monteres på brystkassen. Selv en lille bevægelse med overkroppen eller tryk eller slag med hånd eller arm, giver en motiverende ændring i musikken. Det gælder også for mennesker, der er svagtseende eller blinde. Svagthørende og døve kan gennem vibrationerne og pulsen få en unik mulighed for at mærke og opleve musik.

  Robust og hygiejnisk

  En inmuRHYTHM er designet i robuste materialer, som kan holde til at bliver brugt. Man kan tromme på den, ryste, svinge, kaste, sidde på den eller stå på den. Den er konstrueret, så den kan holde til stød, kast og at falde på gulvet. En inmuRHYTHM tåler også at der bliver spildt vand eller væske på den. Betrækket kan let tages af og vaskes ved 60ºC. inmu-kernen er vandafvisende og kan let tørres af med en våd klud eller afsprittes med 70-85% ethanolsprit.

  Forside

  1OO% polyester
  Vaskbar ved 6OºC

  Bagside

  Tilbehør

  Ekstra betræk

  Med et ekstra betræk kan du sikre, at brugeren kan fortsætte med at bruge inmuRHYTHM, selv når betrækket skal vaskes.

  inmu vest – small

  Passer til børn fra ca. 5 til 11 år
  Bryststørrelse 55 cm til 80 cm

  inmu vest – medium

  Passer til teenagere og voksne.
  Kan tilpasses i størrelser fra XS, S, M og L
  Bryststørrelse 80 cm til 110 cm

  inmu vest – XL

  Passer til voksne.
  Kan tilpasses i størrelser fra XL – 3XL
  Bryststørrelse 100 cm til 145 cm

  Ekstra kabel og oplader

  Original oplader og kabel til inmu.

  Må kun bruges til inmu-opladning.

  inmu 4-pack box – den økonomiske og praktiske løsning til institutioner

  4 x inmuRHYTHM – til bl.a. musiksessioner, ADHD, fokustræning, arousal-regulering

  Den praktiske 4-pack box gør det nemt at holde styr på dine inmu’er. Den indeholder 4 inmuRHYTHM. Tag boksene med dig, uanset hvor du går hen, hvis du bruger dine inmu’er til aktiviteter, motorisk træning eller terapi.

  Har du løbet rundt for at finde opladeren til en inmu, der skal oplades? inmu 4-pack box har indbygget USB-multioplader, så du kan oplade alle 4 inmu’er på samme tid.

  2 x inmuJOY + 2 x inmuRHYTHM – til bl.a. ASF, ro, børnehave, skole, specialinstitutioner

  Den praktiske 4-pack box gør det nemt at holde styr på dine inmu’er. Den indeholder 2 inmuJOY og 2 inmuRHYTHM. Tag boksene med dig, uanset hvor du går hen, hvis du bruger dine inmu’er til aktiviteter, motorisk træning eller terapi.

  Har du løbet rundt for at finde opladeren til en inmu, der skal oplades? inmu 4-pack box har indbygget USB-multioplader, så du kan oplade alle 4 inmu’er på samme tid.

  inmuRELAX + inmuDANCE + inmuJOY + inmuRHYTHM – til f.eks. terapeuter, der arbejder med en bred vifte af udfordringer

  Den praktiske 4-pack box gør det nemt at holde styr på dine inmu’er. Den indeholder 1 inmuRELAX, 1 inmuDANCE, 1 inmuJOY og 1 inmuRHYTHM. Tag boksene med dig, uanset hvor du går hen, hvis du bruger dine inmu’er til aktiviteter, motorisk træning eller terapi.

  Har du løbet rundt for at finde opladeren til en inmu, der skal oplades? inmu 4-pack box har indbygget USB-multioplader, så du kan oplade alle 4 inmu’er på samme tid.

  inmu® tekniske specifikationer

  MATERIALE:

  Betræk: 100 % Polyester

  inmu-kernen: Hestehår med latex i betræk af vandafvisende polyesterstof.

  MEDICINSK UDSTYR:
  inmu er registreret som medicinsk udstyr klasse I i henhold til EU MDR 2017/745

  VASKEVEJLEDNING:
  Betrækket kan vaskes ved 6OºC.

  Inderbetræk er vandafvisende og kan tørres af med en våd klud.

  MÅL OG VÆGT:
  22 cm x 23 cm and 52Og (uden forsendelsesæske)

  ÆSKE:
  Leveres i en praktisk opbevaringsæske med kabel og oplader.
  OPLADER:
  240V eller 110V oplader inkluderet.

  BATTERITID:
  Lithium-ion batteri (genopladeligt). Op til tre uger mellem ladning ved almindelig brug.

  LYDSTYRKE:
  Lydstyrken kan reguleres i 3 niveauer.

  MODSTSANDSDYGTIGHED:
  Kan modstå moderate slag så som at blive tabt på gulvet.

  MILJØ OG GENBRUG:
  Vi bestræber os på at anvende materialer, der kan genanvendes og som er så naturlige og allergivenlige som muligt.

  GARANTI:
  2 år.

   

  BRUGER MANUAL

  Få mere ud af din inmu

  inmuACADEMY er din læringsplatform til at lære mere om inmu®. inmuACADEMY tilbyder gratis videokurser om, hvordan man bruger inmuRHYTHM individuelt eller i grupper, derhjemme eller professionelt.

  Koncept af Toni Marquard

  Musik af komponist Mika Sahbaz & Anders Hansen

  Design af designer Emilie Wiehe & Toni Marquard

  Patenteret teknologi af Anders Hansen, Toni Marquard & Jens Madsen