inmuDANCE

– et danseorkester i dine hænder

Et danseorkester i dine hænder

Forestil dig at du har dit eget orkester. Forestil dig at du holder orkesteret i dine hænder. Og at du kan spille alle instrumenterne samtidig. Forestil dig at orkesteret spiller glad og inciterende musik. Forestil dig at det er dine bevægelser, der får musikken til at spille. Når du bevæger dig meget, spiller orkesteret kraftigt og når du bevæger dig lidt, bliver musikken mere stille. En inmuDANCE er et terapeutisk sanseredskab, der giver alle mulighed for at være musikalske uanset motortiske og kognitive muligheder.

Glæde og fælleskab

En inmuDANCE er ikke en hovedpude. Den er designet til at skulle holdes i hænderne, lægges på kroppen eller være motorisk aktiv med. Med musik i dine hænder giver det mulighed for rigtig mange sjove stunder. Man kan danse rundt med orkesteret og opleve, hvordan musikken ændrer sig. inmuDANCE spreder glæde og inviterer til gode fælles oplevelser. I kan bruge inmuDANCE i en gruppe eller to-og-to. Når I er to personer, der holder inmuDANCE mellem jer, vil I opleve musikken og rytmen sammen. Det er svært at stå eller sidde stille og I får helt naturligt øjenkontakt. Sving, ryst, kast eller kram inmuDANCE og oplev, hvordan musikken ændrer sig. Musikken og bevægelserne skaber samhørighed, smil, latter og kontakt.

old hands with inmuDANCE music therapy

Musik og erindring

Musik er den direkte vej til vores sjæl og sind. Musik ændrer vores humør. Det kan gøre os glade, få os til at smile, berolige os, gøre os melankolske og tankefulde. Musik vækker erindringer. En inmuDANCE spiller musik med inspiration fra verdens musikarv. Musikken er bevidst valgt, så den forstås på tværs af kulturer og generationer. Musik eller musikrelateret stimulering kan få selv de, der ikke kan bevæge sig normalt, f.eks. Parkinsonramte, til at rejse sig og danse. Mennesker, der har svært ved at tale, kan med hjælp fra musik synge og erindre ord. På samme måde gør det sig gældende, hvis der er kognitive udfordringer og besvær med at relatere til omgivelserne. Eksempelvis kan musik dæmpe og løsne op for agiteret adfærd og samarbejdsuvillighed i forbindelse med personlig pleje. Musik og musikudfoldelse holder vores hjerne og nervesystem ungt. Ved hjælp af hjernescanning er det vist, at klassiske amatørmusikeres hjernealder var yngre end deres egentlige alder og yngre end en ikke-musikspillende kontrolgruppes hjernealder.

AI baseret musik

En inmuDANCE er et banebrydende musikalsk sanseredskab. Du skal ikke bruge apps eller streame musik til den. En inmuDANCE spiller musik, bare du rører ved den. Musikken bliver komponeret på baggrund af dine bevægelser. Avanceret software-algoritmer og patenteret sensorteknologi oversætter dine bevægelser til musik. inmuDANCE spiller dansemusik i 6 forskellige stilarter. Alle er inspireret af klassisk dansemusik med inciterende rytmer, f.eks. bosa nova og tango. Musikken er komponeret specielt til inmuDANCE og er skabt, så den hele tiden ændrer sig og udvikler sig. Det er som et orkester, der improviserer og det sikre, at musikken virker levende og spændende at lytte til – også efter mange timer.

Universel musikhukommelse

Forskning viser, at når man stimulerer med musik, bliver hele hukommelsen stimuleret og man kan huske mange ting bedre. Vi behøver ikke nødvendigvis at kende musikken på forhånd. Vi har en særlig universel musikhukommelse. Det er ikke en hukommelse om en særlig musikgenre eller et bestemt musikstykke. Selv om inmuDANCE’s musik måske er ny og anderledes, har den mange genkendelige elementer, der fænger og som vi ikke kan lade være med at lytte til. Sammenhængen vi hører musikken i, betyder meget for vores måde at opleve den på. Når vi ser en biograffilm, oplever vi f.eks. musikken på en helt særlig måde. Musik kan læres hele livet; også af demensramte.

Demensvenlig

Ved en demenssygdom kan musik give adgang til nogle af de dele af hjernen, der er skadet. En inmuDANCE bringer musikalske, taktile og motoriske erindringer frem. Den åbner bl.a. for sprogcentre i hjernen. Vibrationerne giver impulser til bevægelser, nervesystem og sansesystem. Det er et bevidst designvalg, at inmuDANCE ikke giver umiddelbare associationer til kendte objekter, men har genkendelige referencer i sit valg af materialer, farver og musik. Det giver mulighed for at bibeholde værdighed og giver en bred anvendelighed. inmuDANCE giver nye muligheder for samvær med f.eks. pårørende i funktion af fælles tredje. Som et objekt man holder i hænderne og som man kan bevæge sig sammen med, giver en inmuDANCE naturlige impulser til at bevæge kroppen. Den appellerer spontant til sang og dans.

old hands with inmuDANCE music therapy

Designet med reminisens

I designet af inmuDANCE er der lagt stor vægt på at åbne for erindringer og styrke den taktile hukommelse. Stoftyper og farver er bevidst valgt for at give associationer, som for mange vil fremkalde erindringer fra det levede liv. Der er genkendelige stoftyper og subtile referencer til kendte objekter. De mange forskellige stoftyper giver forskellig stimulering af følesansen. Noget føles bløde og andet har en ru overfalde. Man kan følge linjer og mønstre. Det styrker føle-hudsansen og modvirker hudsult.

Ikke-stigmatiserende design

En inmuDANCE er designet som et sanseredskab for voksne. I designvalgene har fokus været på at skabe et smukt, tidløst produkt, der udstråler værdighed. Et produkt du bliver glad for at se, f.eks. i din fars hænder. Med kognitive eller motoriske udfordringer kan der let opstå situationer, som føles uværdige. Derfor er det i designet tilstræbt, at inmuDANCE ikke opfattes sigmatiserende og f.eks. ikke give associationer til børnelegetøj. En inmuDANCE giver glæde og mulighed for sjovt samvær – værdig leg for voksne. inmuDANCE gør terapeutiske aktiviteter spændende og motivernede.

At vække sanserne

Udover musikken og den taktile stimulering, stimulerer en inmuDANCE også gennem vibrationer. Vibrationerne tilføjer et ekstra element til sanseoplevelsen. Man kan mærke musikken og rytmen fysisk i kroppen. Det giver svagthørende og døve en unik mulighed for at opleve og sanse musik. Også svagtseende og blinde har stor glæde af en inmuDANCE. Man får en taktil sanseoplevelse, der, sammen med musikken, har en stimulerende og motiverende effekt. En inmuDANCE kan vække mennesker, der f.eks. har et lavt arousal-niveau eller som det er svært at komme i kontakt med mentalt. Den glade musik og vibrationerne giver fokus og energi. inmuDANCE appellerer til bevægelse og giver mulighed for mange timers selvmotiverende musikalsk aktivitet. Man kan indstille inmuDANCE til at spille i 3 lydniveauer, så den kan anvendes individuelt, til lydsensitive, til svagthørende og i en større gruppe.

Neurostimulerende vibrationer

Vibrationer kan bruges til at styrke hjerne-krop forbindelsen. inmuDANCE’s vibrationer giver en rytmisk puls, som kan stimulere nervesystemet i hele kroppen. Du kan give en blid vibrationsmassage, der går dybt ind i kroppen ved at lægge inmuDANCE på ryggen. Flyt den gradvist fra haleben til nakkehvirvler og lad vibrationerne brede sig i rygsøjlen. Du kan også holde inmuDANCE under en fod og lade vibrationerne brede sig op gennem benet. Vibrationerne stimulerer hud, muskler, bindevæv, knogler og led.

Training with inmuDANCE

Brug musik aktivt i din terapi

Med en inmuDANCE får du nye muligheder for at inddrage musik i dit terapeutiske arbejde. Musik virker motiverende og gør det lettere at fastholde opmærksomhed og interesse for at lave øvelser. Brug inmuDANCE som et objekt i din træning. Det er motiverende for brugeren at opleve at holde musikken i hænderne og at det er brugerens bevægelser, der får musikken til at ændre sig – det giver et endofin-boost. Musikkens rytme giver impuls til bevægelse. Det forstærkes af vibrationerne, som man kan mærke i hele kroppen. Elastikbæltet gør det let at anvende inmuDANCE til arm- og benøvelser. inmuDANCE’s vibrationer og unikke biofeedback giver impulser til hjernen, så den bevidstgøres om bevægelsen. En inmuDANCE er let at tager med, så du kan anvende den i brugerens trygge omgivelser.

Musik er medicin til hjernen

Stadig mere forskning viser, at musik har en fantastisk evne til at stimulere hjernen og endda at kunne hele og helbrede en skadet hjerne. Selv om vores hjerne kan være på overarbejde, når vi interagerer med musik, er det netop det, der skaber miraklet. Musik er på en måde i stand til at bypasse det sted i hjernen, der er skadet. Dette er muligt, fordi musik ikke kun er én forbindelse mellem A og B i hjernen og nervesystemet, men også involverer erindringer. Dette gælder ikke mindst erindrede bevægelser i kroppen, følelser, orddannelse og alle sanserne. Derfor kan hjernen finde mange forbindelser at relatere til.

Rehabilitering med musik du kan mærke

Det er hårdt arbejde at få hjerne, nervesystem og muskler til at genlære at arbejde sammen. Forskning viser, at det bedste resultat opnås ved daglig træning og ved langsomt, skridt for skridt, at få flere og flere bevægelser og muskler involveret. Genoptræning ved en hjerneskade kan styrkes med inmuDANCE’s interaktive musik. Den glade musik motiverer til at gøre træningen spændende og gøre det lettere at fastholde interessen for kontinuerlig træning. Brugeren får biofeedback i form af en oplevelse af, at kunne høre sine bevægelser med inmuDANCE’s interaktivitet. inmuDANCE genkender brugerens bevægelser og gestik. Algoritmer omformer gestik ikke bare til lyde og toner, men til musik med sammenhængende rytmiske og melodiske forløb. Musikken fortsætter uendeligt med musikalske variationer, der er afhængige af brugerens bevægelser. inmuDANCE giver mulighed for at blive bevidst om, hvilken kropsdel man bevæger og arbejder med. Den åbner for hjerne-krop forbindelser gennem musikalsk respons, vibrationersstimulering og taktil stimulering.

inmuDANCE kan anvendes bredt i genoptræningsøvelser

For eksempel:

Armøvelse: Hold inmuDANCE i hånden, eventuelt med elastikbæltet som støtte. Bøj og stræk armen. Rytmen understøtter bevægelsen.

Benøvelse: Med hjælp af elastikbæltet sættes inmuDANCE på underbenet. Bøj og stræk benet i takt til rytmen.

Fingerøvelse: Læg hånden ovenpå inmuDANCE. Stræk fingrene ud, eventuelt med hjælpe fra den anden hånd eller det elastiske bælte. Vibrationerne hjælper til at mærke hånden og fingrene.

Føleøvelse: De forskellige stoftyper og vibrationerne giver mulighed for varieret stimulering af føle-hudsansen.

Koordinationsøvelse: Læg inmuDANCE på et bord og skub den fra side til side. Rytmen støtter og motiverer bevægelsen.

Balanceøvelse: Læg inmuDANCE på et bord. Skub inmuDANCE væk fra kroppen med begge hænder og træk den tilbage til kroppen. Tag kroppen med i bevægelsen, så den vipper frem og tilbage. Vibrationerne og musikken motiverer til bevægelsen.

Bevægelsesøvelse: Siddende på en stol svinges inmuDANCE fra oppe over hovedet og ned til gulvet. At holde inmuDANCE med dens tyngde giver støtte til at målrette bevægelsen.

Man kan anvende inmuDANCE som personligt træningsredskab, så brugeren har mulighed for at fortsætte et selvstændigt træningsforløb.

Gruppeaktiviteter

Tag inmuDANCE med, når du skal lave aktiviteter eller motorisk træning med en gruppe. Dansemusikken giver glæde og motiverer til bevægelse. I kan kaste den til hinanden. Den er let at gribe og det motiverer på en helt særlig måde at mærke vibrationer i hænderne og høre musikken, når man kaster videre til den næste. Det giver øjenkontakt og åbner for nye kommunikationsmuligheder. Hvis inmuDANCE falder på gulvet, ruller den, på grund af dens form, ikke langt og er let at samle op. At skubbe eller trille inmuDANCE over et bord er en sjov aktivitet, der både kræver kropsbalance og styrker koordinationen. Musik og vibrationer har en helt særlig virkning på sanse- og nervesystemet. Motorisk udfordrede inddrages og motiveres lettere i aktiviteter, når de mærker vibrationerne og oplever musikken. En inmuDANCE skaber følelsen af et musikalsk fælleskab på linje med fælles musikudfoldelse. Rytmen, der mærkes i hænder og krop, giver impulser, der virker som igangsætter til bevægelse. Det støtter blandt andet mennesker med stivnet muskulatur eller besvær med gentagne bevægelser. Gruppeaktiviteter med inmuDANCE er en god måde at lære inmuDANCE at kende. Det giver tryghed og genkendelighed, som gør det let at inddrage den i den daglige pleje. Det kan f.eks. være ved afledning i udfordrende plejesituationer, som selvstændig aktivitet eller til sansestimulering.

Også til motorisk udfordrede

inmuDANCE er designet, så den kan anvendes af mennesker med store motoriske og/eller kognitive udfordringer. Betjeningen af inmuDANCE er meget ukompliceret. En bevægelse eller berøring er nok til at få musikken til at spille. En inmuDANCE skal ikke tændes – den er altid klar. Når man lægger inmuDANCE fra sig, stoppen musikken automatisk. En inmuDANCE reagerer på selv små bevægelser. Et skub, et tryk, kram eller dask giver respons i musikken og motiverer til gentagelse. Kørestolsbrugere kan f.eks. have inmuDANCE i ryggen eller liggende under fødderne. inmuDANCE’s form gør den let at holde. Derudover gør elastikbæltet det let at sætte inmuDANCE på en hånd, en arm eller et ben. Med inmu-vesten kan man have inmuDANCE med sig, så den sidder på brystkassen. Det giver frihed til bevægelse, også for mennesker, der ikke kan holde inmuDANCE i hænderne. En bevægelse frem og tilbage med kroppen får inmuDANCE til at spille musik, der giver glæde.

Klick to watch video

Robust og hygiejnisk

En inmuDANCE er fremstillet i robuste materialer og kan holde til en hverdag, hvor den bruges aktivt. Den er designet til at kunne tåle at falde på gulvet og at blive kastet med. Betrækket tages let af og vaskes hygiejnisk ved 60ºC. inmu-kernen er vandafvisende, så hvis man spilder væske på den, preller det af. Både yderbetrækket og kernen kan tørres af med en våd klud og kan tåle at blive sprittet af med 70-85% ethanolsprit.

Forside

50 % bomuld, 25 % polyester og 25 % genanvendt polyester
Kan vaskes ved 6OºC

Bagside

Tilbehør

Ekstra betræk
Med et ekstra betræk sikrer du, at brugeren kan fortsætte med at bruge inmuDANCE, selv når betrækket skal vaskes.
inmu vest – small
Passer til børn på ca. 5 til 11 år.
Brystmål 55cm til 80cm
inmu vest – medium
Passer til teenagere og voksne.
Kan tilpasses i størrelse XS,S,M og L
Brystmål 80cm til 110cm
inmu vest – XL

Passer til voksne.
Kan tilpasses i størrelser fra XL – 3XL
Bryststørrelse 100 cm til 145 cm

Ekstra kabel og lader

Original lader og kabel til inmu.

Anvendes kun til ladning af inmu.

inmu 4-pack box – den økonomiske og praktiske løsning til institutioner og terapeuter

1 x inmuDANCE + 3 x inmuRELAX – til bl.a. aktivitet, motorisk træning – eller fællesrummet

Den praktiske 4-pack box gør det nemt at holde styr på dine inmu’er. Den indeholder 1 inmuDANCE og 3 inmuRELAX. Tag boksene med dig, uanset hvor du går hen, hvis du bruger dine inmu’er til aktiviteter, motorisk træning eller terapi.

Har du løbet rundt for at finde opladeren til en inmu, der skal oplades? inmu 4-pack box har indbygget USB-multioplader, så du kan oplade alle 4 inmu’er på samme tid.

inmuRELAX + inmuDANCE + inmuJOY + inmuRHYTHM – til bl.a. terapeuter, der arbejder med en bred vifte af udfordringer

Den praktiske 4-pack box gør det nemt at holde styr på dine inmu’er. Den indeholder 1 inmuRELAX, 1 inmuDANCE, 1 inmuJOY og 1 inmuRHYTHM. Tag boksene med dig, uanset hvor du går hen, hvis du bruger dine inmu’er til aktiviteter, motorisk træning eller terapi.

Har du løbet rundt for at finde opladeren til en inmu, der skal oplades? inmu 4-pack box har indbygget USB-multioplader, så du kan oplade alle 4 inmu’er på samme tid.

inmu® tekniske specifikationer

MATERIALE:

Betræk:
 50 % bomuld, 25 % polyester og 25 % genanvendt polyester

inmu-kernen: Hestehår med latex i betræk af vandafvisende polyesterstof.

MEDICINSK UDSTYR:
inmu er registreret som medicinsk udstyr klasse I i henhold til EU MDR 2017/745

VASKEVEJLEDNING:
Betrækket kan vaskes ved 6OºC.

Inderbetræk er vandafvisende og kan tørres af med en våd klud.

MÅL OG VÆGT:
22 cm x 23 cm and 52Og (uden forsendelsesæske)

ÆSKE:
Leveres i en praktisk opbevaringsæske med kabel og oplader.

OPLADER:
240V eller 110V oplader inkluderet.

BATTERITID:
Lithium-ion batteri (genopladeligt). Op til tre uger mellem ladning ved almindelig brug.

LYDSTYRKE:
Lydstyrken kan reguleres i 3 niveauer.

MODSTSANDSDYGTIGHED:
Kan modstå moderate slag så som at blive tabt på gulvet.

MILJØ OG GENBRUG:
Vi bestræber os på at anvende materialer, der kan genanvendes og som er så naturlige og allergivenlige som muligt.

GARANTI:
2 år.

 

BRUGER MANUAL

Få mere ud af din inmu

inmuACADEMY er din læringsplatform til at lære mere om inmu®. inmuACADEMY tilbyder gratis videokurser om, hvordan man bruger inmuDANCE individuelt eller i grupper, derhjemme eller professionelt.

Koncept: Toni Marquard

Musik: komponist Rune R.B. Eskildsen & Anders Hansen

Design: designer Emilie Wiehe & Toni Marquard

Patenteret teknologi: Anders Hansen, Toni Marquard & Jens Madsen