Handelsbetingelser

 

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for ethvert køb foretaget via www.inmutouch.com, med mindre andet udtrykkeligt, skriftligt er aftalt.

 

1. Bestilling og betaling

1.1 www.inmutouch.com er åben 24 timer i døgnet. Det kan dog ske, at butikken lukkes midlertidigt grundet vedligeholdelse. Køb kan alene foretages når butikken er åben og tilgængelig.

1.2 Privatpersoner skal, for at kunne handle på www.inmutouch.com, være fyldt 18 år. Er man endnu ikke fyldt 18 år kan der alene handles på www.inmutouch.com, hvis en værges accept er indhentet eller man i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

1.3 Alle priser på www.inmutouch.com i DKK og er inklusiv moms, og inklusiv fragt og levering.

1.4 Prisen for varerne trækkes først på den benyttede konto, når varerne afsendes. I forbindelse med dellevering trækkes kun et beløb svarende til den faktiske levering.

 

2. Kvittering for bestilling og ordrebekræftelse

2.1 Efter afgivelse af bestilling modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse.

 

3. Levering

3.1 Produkter afsendes normalt inden 1-3 hverdage efter bestilling med forbehold for restordre. Ved restorder vil du blive kontaktet af vores kundersupport.

3.2 Produkter leveres af PostNord med omdeling (virksomheder/institutioner) og uden omdeling (private). Normalt leveres fra dag til dag.

3.3 inmutouch.com bære ansvar for varerne, indtil du har modtaget dem. 

3.4 Der leveres kun i Danmark (incl. Grønland og Færøerne) og Norge. Kunder i Tyskland henvises til vores tyske webshop inmutouch.de. Andre lande henvises til vores distributører i de pågældende lande eller til at kontakt os via vores kontaktformular på hjemmeside eller mail til info@inmutouch.com

 

4. Fortrydelsesret

4.1 Når du handler på www.inmutouch.com har som du som forbruger 14 dages fortrydelsesret. Hvis du fortryder købet kan du således returnere varen.

4.2 Hvis varer ikke er omfattet af fortrydelsesretten vil det fremgå af bestillingsforløbet.

4.3 For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du således ved en utvetydig erklæring give meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen.

4.4 Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, da forlænges fristen til den næstfølgende hverdag.

4.5 Efter modtagelsen må du alene håndtere varerne på en sådan måde, at du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde varerne fungerer på. I modsat fald bortfalder fortrydelsesretten.
Følg altid inmu-brugermanualen for korrekt håndtering.

 

5. Returnering

5.1 Ved benyttelse af fortrydelsesretten eller ved endt lejeaftale skal varerne sendes til:

inmutouch.com ApS
Klakring Stationsvej 20
7130 Juelsminde

5.2 Varerne skal ved returnering være forsvarligt indpakkede. Pak altid inmu’en i en plasticpose for at beskytte de elektorniske dele. 

5.3 Ved returnering bærer du selv ansvaret for varerne indtil de er modtaget retur. Det anbefales derfor, at du gemmer postkvitteringer mv.

5.4 Varerne skal senest sendes retur 14 dage efter meddelelse om benyttelse af fortrydelsesretten eller meddelelse om afsluttet lejeaftale er fremsendt.

5.5 Varer modtages ikke retur, hvis disse er sendt retur pr. efterkrav eller uden omdeling.

 

6. Tilbagebetaling

6.1 Efter benyttelse af fortrydelsesretten, så tjekkes varen når denne er modtaget retur.

6.2 Retten til tilbagebetaling kan mistes helt eller delvist under følgende omstændigheder:

7.2.1 Varen reelt er taget i brug inden returneringen.

6.2.2 Varen er beskadiget mens køber havde ansvaret herfor.

6.2.3 Varen har været håndteret på anden måde end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og måde at fungere på.

6.2.4 Begrænsningerne i fortrydelsesretten er ikke efterlevet.

6.3 Tilbagebetaling sker på samme måde som købet er foretaget. Er købet f.eks. foretaget med betalingskort, så tilbagebetales købesummen til samme betalingskort.

 

7. Reklamation

7.1 Køb via www.inmutouch.com er omfattet af købeloven, herunder mangelsbestemmelserne heri og 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at en mangelfuld vare enten kan kræves repareret eller ombyttet, købesummen kan kræves tilbagebetalt, eller der kan forlanges et afslag i købesummen, afhængigt af den konkrete situation.

7.2 Det er en betingelse for benyttelsen af disse mangelsbeføjelser, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd.

7.3 Reklamation er ligeledes underlagt bestemmelserne om rettidig reklamation, hvorfor der for privatkunder skal reklameres inden for rimelig tid fra konstatering af problemet med varen og for erhvervskunder straks.

7.4 Ved reklamation og deraf følgende returnering af varen skal varen sendes til:

inmutouch.com ApS
Klakring Stationsvej 20
7130 Juelsminde

7.5 Ved returnering af varen i forbindelse med en reklamation, da bedes problemet med varen venligst beskrevet så detaljeret som muligt. Det letter sagsbehandling og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

7.6 Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine rimelige fragtomkostninger forbundet med at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv skulle afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger forbundet med returnering af varen efter undersøgelse, ligesom du vil blive opkrævet et rimeligt beløb for udgifterne forbundet med undersøgelse af varen.

7.7 Varen skal ved reklamation returneres i forsvarlig emballage. Du har ansvaret for varen indtil den er modtaget retur.

7.8 Varer modtages ikke retur, hvis disse er sendt pr. efterkrav eller uden omdeling.

 

8. Klagemuligheder

8.1 Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til support@inmutouch.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online-klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Persondata

9.1 For at kunne handle på www.inmutouch.com skal du som forbruger minimum oplyse:

– Navn
– Adresse
– E-mailadresse
– Telefonnummer

9.2 De under pkt. 10.1 nævnte data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, hvorefter oplysningerne slettes. Hvis du har oprettet et login vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre der anmodes herom.

9.3 Personlige oplysning videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

9.4 Som kunde har du ret til indsigt i de foretagne registreringer af personlige oplysninger, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til support@inmutouch.com.

 

10. Cookies

10.1 Ved at benytte www.inmutouch.com accepterer du brugen af cookies. En cookie er en lille datafil, som installeres på computeren for at kunne holde styr på, hvad der sker under besøget på www.inmutouch.com og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

 

11. Lovvalg og værneting

11.1 Køb af varer via www.inmutouch.com og tvister afledt heraf, er underlagt dansk ret med Retten i Horsens som værneting.