inmuRELAX hjælper otte ud af ti personer med demens. Dette er resultatet af et svensk studie udført ved tre demenshjem i hhv. Helsingborg, Lund og Norrköping.

Positiv effekt

Studiet viste at ca. 80 % af deltageren fik forbedret deres livskvalitet ved brug af inmuRELAX. Særligt viste den sig god til at berolige ved motorisk uro, irritation og udadreagerende adfærd. 

Download rapporten her:

Engelsk: inmu-evaluation-report(2020-05)

Svensk: inmu-utvärdering-rapport(2020-05)

Vores erfaring er, at inmuRELAX gør en forskel i øjeblikket, men at den også hjælper med at skabe tryghed og har en effekt, der kan vare hele dagen. Vores personale siger det sådan: “inmuRELAX er en hjælp i hverdagen, der ikke kræver, men giver”.

Liselott Löfgren er områdechef for Ansvar & Omsorg AB i Norrköping

Baggrunden for studiet

Studiet blev udført over en periode på 20 uger, og metodeudvikling, dataindsamling og gennemgang er udført eksternt. I alt 13 personer deltog; alle var i en palliativ fase. Evalueringen er baseret på de adfærdsmæssige og mentale symptomer, der kan forekomme ved demens – forkortet BPSD – såsom angst, rastløshed og aggression. Personalet har estimeret brugerens reaktion på inmuRELAX i henhold til BPSD-skalaen anvendt i sundhedsområdet, men har også besvaret åbne spørgsmål.

Læs mere

Hvad er en inmu?

Mere end en musikpude …
inmu er en smuk blød interaktiv pude, der kombinerer musik, vibration og bevægelse …

Interaktiv musik

inmu’en er verdens første redskab til sansestimulering, som …

Bliv inspireret til at anvende inmu‘en til daglig pleje