inmuRELAX beroliger, letter den daglige pleje, giver større muligheder for selvbestemmelse og øger velbefindendet hos mennesker med demens. Det er konklusionen på et pilotprojekt, der undersøgte anvendelsen af inmu‘en til professionel pleje af demensramte.

Positiv udvikling

Studiet viser, at ved 2 ud af 3 demensramte var der en positivt effekt i anvendelsen af inmu‘en i den daglige plejerutine. Det er en effekt, som det deltagende personale mener, ville øges, hvis projektet havde fortsat over længere tid.

50 deltagere

Pilotprojektet er baseret på data fra 50 demensramte, fordelt på 11 plejecentre i 10 kommuner og løbende over 4 uger.

Dette gør pilotprojektet til en af de mest omfattende undersøgelser af sammenhængen mellem musik-stimulation og demens. Erfaringen viser, at det er meget svært foretage  empiriske undersøgelser på effekten af hjælpemidler på mennesker med demens, da sygdommen påvirker og udarter sig forskelligt fra person til person.

Målet med undersøgelsen

Hovedmålet med pilotprojektet var at “kvalificere grundlaget for udvikling af metoder og redskaber, som er enkle at implementere som en integreret del af en forebyggende sygeplejefaglig og socialpædagogisk praksis for demensramte.”

Dertil undersøgte pilotprojektet implementeringen af inmu‘en i forhold til eksisterende socialpædagogiske metoder, så som “det fælles tredje” og “kontakt-ø”. “Det fælles tredje” er en metode, der anvender et objekt til at styrke interaktionen mellem to eller flere mennesker, der har svært ved at kommunikere/relatere til hinanden.

Mange mennesker med en demenslidelse bliver let overstimuleret ved en fysisk berøring. “Kontakt-ø” er betegnelsen for en dagligt tilbagevendende kontaktfremmende aktivitet mellem beboer (patient) og personale. Det kan også være et objekt, som kan anvendes som en “sikker ting” for eksempel i den daglige pleje. Når “kontakt-ø”-tingen tages frem ved personen, hvad der skal ske, f.eks. på- eller afklædning.

 

Resultater

  • Forbedrer demensramtes generelle stemningsniveau og trivsel
  • Letter daglige pleje- og omsorgssituationer hos demensramte
  • Minimerer begrænsninger i demensramtes selvbestemmelse i nødvendige omsorgs- og plejesituationer
  • Mindsker demensramtes uro og reducerer brugen af sedative præparater
  • Forbedrer demensramtes nattesøvn og reducerer brugen af sovemedicin
  • Nedbringer demensramtes vold og trusler om vold mod plejepersonalet

inmu’en fremmer følelsen af tryghed, gør brugerne mere livlige, forebygger træthed under spisning, giver ro og følelse af velvære, forebygger konflikter i forbindelse med toiletbesøg, personlig hygiejne og på- og afklædning, letter forflytninger, minimerer gentagne kald på personalet og forbedrer nattesøvnen. På det lange sigt kan den hjælpe med til at minimere brugen af sovemedicin og beroligende medicin.”

Musik og demens

Pilotprojektet bygger på research samlet blandt danske og internationale studier omhandlende forbindelsen mellem musik og demens.

En af de førende indenfor undersøgelse af musiks effekt på hjernen er professor i musikterapi på Aalborg Universitet Hanne Mette Ochsner Ridder. I hendes bog “Musik & Demens” (2005), beskriver hun forbindelsen mellem musik og hjernen:

”Musik reducerer agiteret adfærd, angst, apati og depression, samt øger kognitive og sociale færdigheder, samarbejdsvillighed og gensidighed, når den anvendes i tværfaglige sammenhænge i plejesituationer eller i forskellige former for musikaktiviteter eller musikterapeutisk behandling.

 

Anbefalinger

Pilotprojektet anbefaler, at inmu‘en bør implementeres over en længere periode. I denne periode bør personalet have mulighed for at blive personligt involveret i introduktionen af inmu‘en i forhold til de specifikke daglige rutiner hos de demensramte.

 

Om undersøgelsen

Pilotprojektet “Musikalsk sansestimulering af demensramte” blev tilrettelagt af Marianne Saxtoft fra virksomheden Samskabelse. Studiet blev gennemført i fællesskab med inmutouch.com ApS.

Fuld rapport

Vi sender dig meget gerne den fulde rapport. Kontakt os her

Læs mere om vores inmu og bestil her

inmuRELAX

Beroligende music og vibrationer der hjælper dig med at finde ro og fred i krop og sjæl.

inmuDANCE

Friske farver, glad musik og appellerende berøringsdetaljer stimulerer sanserne og giver dig lyst til at bevæge dig.

Bliv inspireret til at anvende inmu‘en til daglig pleje

 

Læs mere

Hvad er en inmu?

Mere end en musikpude …
inmu er en smuk blød interaktiv pude, der kombinerer musik, vibration og bevægelse …

Interaktiv musik

inmu’en er verdens første redskab til sansestimulering, som …