Beroligende musik og afslappende vibrationer er gemt i den innovative sansepude inmu, der aktiverer mennesker med hjerneskader.

Kroppen reagerer på musik. For én er det helsebringende lyde, for en anden er det uudholdelig larm. Efter en erhvervet hjerneskade eller en hjerneblødning kan musik og lyde ofte være en enorm belastning. Selv ved lyden af smuk fuglesang kan hjernen blive overbelastet og det kan føles uudholdeligt. Derfor er musikterapi blevet taget i brug i stadig højere grad i rehabiliteringen af skader på hjernen.

Meditativt musikunivers regulerer nervesystemet

Over et stykke tid har botilbuddet Attruphøj i Danmark afprøvet et nyt og unikt terapiværktøj kaldet inmu, til brug i sansestimulering. Attruphøj har 28 beboere med erhvervet hjerneskade og er et kommunalt tilbud. De 90 medarbejdere arbejder med pædagogik, pleje og ergoterapi i samarbejde med musikterapeuter. Der arbejdes ud fra neuropatiske metoder med henblik på selvhjælp i rehabiliteringen.

“De fleste beboere på Attruphøj har et højt arousal-niveau. Det betyder, at de har svært ved at håndtere og regulere sig selv i forhold til omverdenen. De bliver bombarderet med sanseindtryk og deres nervesystem er ikke i stand til at styre reaktionerne,” fortæller leder af botilbuddet Gitte Hundstrup Nielsen.

Nærhed og kommunikation uden ord

inmu, det står for “interaktiv musik”, er et ikke-invasivt hjælpemiddel, der kan lette hverdagen. “inmuRELAX giver ro og glæde. Ved hjælp af musikken får beboerne mulighed for at komme i balance og kan på den måde undgå konflikter. Det er et værdigt hjælpemiddel og frem for alt, kan det bruges overalt.” inmuRELAX kan bruges til at få arousal-niveauet ned eller til at hæve det. Musikpuden virker, gennem sin blide musik og de rare vibrationer samt et blødt stofbetræk, afspændende og rart på kroppen. Ved at man rører ved eller bevæger musikpuden udvikler musikuniverset sig, hvilket virker stimulerenede på sanserne.
På spørgsmålet om, hvordan inmu’en kan være en støtte i hverdagen, forklarer Gitte Hundstrup Nielsen: “Vi arbejder med systematisk risikovurdering. Konkret betyder det, at vi arbejder ud fra de tegn og signaler, som beboerne sender. Når en beboer hæver stemmen, skriger højt eller er truende, sker dette fordi, beboeren har det dårligt. Vi har for eksempel en meget urolig beboer, som medarbejderne skal sørge for, ikke bliver sansemæssigt overstimuleret. Men i de tilfælde, hvor der ikke er tid til at tage sig af beboeren, giver vi ham inmu’en. Så snart han får inmu’en i hænderne, kan vi se, at han slapper af og falder til ro. Vi kan se, hvordan roen bliver genoprettet og der spreder sig en følelse af velvære og den meditative musik hjælper mange af vores beboere til at falde i søvn.”

Musikalsk stimulering til en hverdag med mere selvbestemmelse

Alt efter hvordan hjerneskaden giver sig udtryk, kan der være voldsomme indskrænkninger i hverdagen. Psykiske ændringer og lidelser kan have stor indvirkning, ligsom der kan være betydelige problemer med motorik og sprog og tale. Så vel den syge som de nære sociale omgivelser er hevet ud af den daglige gænge, ofte eksisterer den kendte hverdag ikke længere. Forventningerne til sig selv er ofte ikke realiserbare – noget der kan være meget svært at acceptere. Helbredsprocessen er langvarig samtidig med, at der er et stort ønske om at komme tilbage til den normale hverdag.
Helbredsprocessen og den indre ligevægt kan hjælpes igang med musik og vibrationer: “Der kommer regelmæssigt en musikterapeut til os, som bruger inmuDANCE som en bold til at kaste med. I modsætning til de dybe toner i inmuRELAX, spiller denne glad og animerende musik – helt automatisk danser, bevæger eller synger beboerne til. De observationer vi gør, gør stort indtryk på os – vi ser ofte, at øjnene er mere vågne, mimikken mere afspændt og beboerne får en mere bevidst kropsholdning.” Med sine 25 års erfaring i det danske sundhedsvæsen, har Gitte Hundstrup Nielsen ikke set noget, som hun kan sammenligne med. “Jeg anbefaler den til alle fagfolk, der arbejder med mennesker, som har behov for rehabilitering. Det kan være ældre mennesker, psykiatriske patienter, mennesker med fysiske og mentale lidelser så vel som mennesker med erhvervede hjerneskader.”

Hjælp til selvhjælp

Beboerne på Attruphøj, er mellem 18 og 85 år, alle med forskellige, men erhvervede hjerneskader. For manges vedkommenede er deres skæbne og grundvilkår, at de ønsker mere selvbestemmelse over deres liv og at kunne genfinde deres egen identitet.
inmu’en går en helt ny vej i at kunne understøtte helbredsprocessen. Der behøves ingen særlig hjælp fra andre mennesker, sansestimuleringen sker helt af sig selv og uden særlige “anstalter” og den helt store fordel er, at den kan tages med overalt. inmu’en er handy og let og kan uden problemer for den syge indgå som en del af hverdagen, lige meget om det er til at sove med, som hjælp i kritiske øjeblikke eller til at tage med på rejse.

Dansk oversættelse af artikel i det tyske magasin not 1/2019.
Læs den tyske artikel her

not er et tysk fagtidsskrift for rehabilitering, pleje og efterbehandling

www.not-online.de

Læs mere om vores inmu og bestil her

inmuRELAX

Beroligende music og vibrationer der hjælper dig med at finde ro og fred i krop og sjæl.

inmuDANCE

Friske farver, glad musik og appellerende berøringsdetaljer stimulerer sanserne og giver dig lyst til at bevæge dig.

Bliv inspireret til at anvende inmu‘en til daglig pleje

 

Læs mere

Hvad er en inmu?

Mere end en musikpude …
inmu er en smuk blød interaktiv pude, der kombinerer musik, vibration og bevægelse …

Interaktiv musik

inmu’en er verdens første redskab til sansestimulering, som …