inmuRELAX hjælper otte ud af ti personer med demens. Dette er resultatet af et ny svensk studie udført ved tre demenshjem i hhv. Helsingborg, Lund og Norrköping.

Positiv effekt

Studiet viste at ca. 80 % af deltageren fik forbedret deres livskvalitet ved brug af inmuRELAX. Særligt viste den sig god til at berolige ved motorisk uro, irritation og udadreagerende adfærd. 

Download rapporten her:

Engelsk: inmu-evaluation-report(2020-05)

Svensk: inmu-utvärdering-rapport(2020-05)

 

Vores erfaring er, at inmuRELAX gør en forskel i øjeblikket, men at den også hjælper med at skabe tryghed og har en effekt, der kan vare hele dagen. Vores personale har udtrykt at inmuRELAX er “en hjælp i hverdagen, der ikke kræver, men giver”.

Liselott Löfgren er områdechef for Ansvar & Omsorg AB i Norrköping

Baggrunden for studiet

Studiet blev udført over en periode på 20 uger, og metodeudvikling, dataindsamling og gennemgang er udført eksternt. I alt 13 personer deltog; alle var i en palliativ fase. Evalueringen er baseret på de adfærdsmæssige og mentale symptomer, der kan forekomme ved demens – forkortet BPSD – såsom angst, rastløshed og aggression. Personalet har estimeret brugerens reaktion på inmuRELAX i henhold til BPSD-skalaen anvendt i sundhedsområdet, men har også besvaret åbne spørgsmål.

 

Læs mere om vores inmu og bestil her

inmuRELAX

Beroligende music og vibrationer der hjælper dig med at finde ro og fred i krop og sjæl.

inmuDANCE

Friske farver, glad musik og appellerende berøringsdetaljer stimulerer sanserne og giver dig lyst til at bevæge dig.

Bliv inspireret til at anvende inmu‘en til daglig pleje

 

Læs mere

Hvad er en inmu?

Mere end en musikpude …
inmu er en smuk blød interaktiv pude, der kombinerer musik, vibration og bevægelse …

Interaktiv musik

inmu’en er verdens første redskab til sansestimulering, som …