inmu giver velbehag, sænker urolighed, og giver øget autonomi i dagligdagen for personer med demens, mens den gør den daglige pleje lettere. Det er konklusionerne i et nyt studie.

“inmu giver tryghed, opmuntrer, og sænker træthed i spisesituationer. Den giver ro og forhindrer stress under toiletbesøg, personlig hygiejne, på- og afklædning, liftoverførsler. Den minimerer natlige nødopkald, forbedrer søvnen, og kan – i det lange løb – minimere brugen af sove- og beroligende medicin.”

Det er konklusionen af forskningsprojektet Musikalsk Sansestimulering af Demensramte. Projektet blev gennemført af Samskabelse i samarbejde med inmutouch.com ApS.

Forskningprojektet er baseret på indsamling af viden fra 50 personer med demens, fra 11 forskellige plejehjem, fordelt over 10 danske kommuner. Det gør forskningprojektet til et af de største, mest omfangsrige, studier i sammenhængen mellem musik og demens.

Velfærdsentreprenør Marianne Saxtoft, som ejer Samskabelse, beskriver formålet med projektet således: “at identificere værktøjer og metoder der let kan integreres i den daglige pleje og det sociale liv for personer der lider af demens. Værktøjer der også kan bruges af de demensramte selv, deres pårørende, og deres plejere.”

I to ud af tre tilfælde, viste projektet at brugen af inmu bi den daglige pleje af personer med demens havde en positiv effekt. Det er en effekt der, ifølge data indsamlet fra de deltagende plejehjem, ville have været endnu større, havde projektet løbet længere end fire uger.

Forskningsprojektet baserer sig på den allerede eksisterende viden – national og international – om virkningen af musik på demens.

I projektet anbefales det, at integrere brugen af inmu i den daglige pleje, gennem længere tid. Med plejerne som trænede guider, bør man introducere inmu i personen med demens daglige rutiner.