Vælg en side

inmu’en højner stemning og trivsel, letter i plejesituationer, nedbringer uro og giver demente en større grad af selvbestemmelse. Det konkluderer nyt pilotprojekt.

”inmu øger tryghed, opkvikker og forebygger udtrætning i spisesituationer, skaber hvile og ro, forebygger modstand i daglige toiletbesøg, personlige hygiejne, på- og afklædning, letter forflytninger med lift, minimerer gentagne nødkald om natten og forbedrer nattesøvnen og kan på sigt minimere brugen af sovemedicin og beroligende medicin.”

Det er konklusionen af pilotprojektet Musikalsk sansestimulering af demensramte. Projektet er udarbejdet af Samskabelse i samarbejde med inmutouch.com ApS.

Pilotprojektet bygger på viden indsamlet fra 50 demensramte borgere fordelt på 11 plejecentre spredt ud over 10 af landets kommuner. Det gør projektet til en af de mest omfattende undersøgelser af forholdet mellem musik og demens.
Social entreprenør Marianne Saxtoft, der også er indehave af Samskabelse, beskriver undersøgelsens formål som værende at: ”afdække redskaber og metoder, som er enkle at integrere i den daglige praksis og i samværet med den demensramte. Og som er brugbare for både den demensramte, pårørende og for personalet.”

I to ud af tre tilfælde viser undersøgelsen positive resultater ved brug af inmu’en i den dementes dagligdag. Det er en effekt, der, ifølge plejecentrene i prøvegruppen, forventes at ville vokse, hvis undersøgelsen var forløbet over en længere prøveperiode end undersøgelsens nuværende fire uger.

Pilotprojektet bygger på viden indsamlet fra både national og international forskning om det gavnlige forhold mellem musik og demens.

Det er pilotprojektets anbefaling at den bedste implementering af inmu’en, sker over en længere periode, hvor personalet på plejecentret inddrages og vejledes i introduktionen af inmu’en i borgernes hverdag.